Заетостта не е равна на успех!

Блог


ЗАЕТОСТТА НЕ Е РАВНА НА УСПЕХ!

Как управляваш времето си?

Лидерство е да намериш правилните хора. Ако ти самият не можеш да се довериш на екипа си, как очакваш те да се доверят на теб и да ти позволят да ги водиш?
Заетостта не е равна на успех!

„ Следващата сутрин Мойсей седна като съдия да раздава право пред народа, а народът стоеше пред Мойсей от сутрин до вечер.“
ИЗХОД 18:13

Мойсей беше лидерът, но се беше затрупал с твърде много неща, които го разфокусираха от това, което Бог искаше от него. Ако врагът не може да те спре, той ще ти даде твърде много ангажименти. Понякога заетостта „ гали“ егото и го утешава с това „колко много неща върша“, а всъщност това е: Заетост с прекрасни неща, които реално нямат нищо общо с Божия план за живота ти.

Мойсей се чувстваше като велик лидер, но тъста му, Йотор, му показа, в стих 18 на същата глава: „ Ти измъчваш и себе си, и народа, който е с тебе, защото много тежка е тази работа за тебе: сам ти не можеш да я вършиш.“

За да имаш здравословен екип, трябва да си здравословен лидер

“Но ти гледай изсред целия народ за способни мъже, които се боят от Бога, такива, които обичат истината и мразят несправедливата печалба. Такива постави над народа за началници на по хиляда души, на по сто, петдесет и десет души.“
ИЗХОД 18:18

Чрез менторство ти управляваш времето си!

Някои най-великите лидери не са водели с оръдие. Имаме като пример д-р Мартин Лутън Кинг, който води тиха война с мирни разходки.
Най-великото оръжие е да си в мир.

Исус дефинира своите ученици. Щом са решили да станат християни, те са взели решение да са сол, светлина…Християните не са научени, че трябват да са лидери и извън църквата. За да си лидер, трябва да си бил последовател.

Ако малка група от хора са лидерите в църквата, те носят тежестта на всичко. Качеството е по-важно от количеството. Исус имаше само 12 и те започнаха църква с лидери, те създадоха общество от хора, които са победители. Бог те избра да си сол и светлина, не аз! Щом Той ме е избрал, значи ставам.


ОЧАКВАЙТЕ : ЧАСТ 3