Как да бъдеш успешен Лидер?

Блог


КАК ДА БЪДЕШ УСПЕШЕН ЛИДЕР?

Божият призив за всеки християнин е да бъде лидер.

Чудя се защо повечето хора са със съзнание по-скоро на последователи отколкото на лидери. Защо нямат сигурност, че точно това е призивът от Бог за живота им?

Нека се обърнем към словото и погледнем какво казва то за същността ни на лидери:
В Битие 1:26 се казва:

„ И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Нашата прилика; и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко влечуго по земята.“ БИТИЕ 1:26

Още в началото, Бог постави семето на лидерство в човека. Той го създаде, за да „владее“ т.е. да бъде лидер. Бог не каза : „ и нека слугуват“, но точно обратното: „ и нека владеят“.

Ето как при сътворението на човека, Бог създаде първият лидер. Той му даде власт. Ние всички сме родени лидери! Това означава, че всеки човек има мандат на тази земя, за да владее.

Адам не знаеше как да владее, но осъзнаваше, че Бог вече е вложил в него точно тази способност да управлява. Той беше овластен и призован да бъде лидер. Приеми тази съдба за себе си!

Светлина и сол- фактори на промяна и оръжия за лидера

За да илюстрирам значението и важността на солта, ще използвам следния пример:
Без проявлението на твоето лидерство светът ще бъде като неовкусен сварен картоф, без подправки, а именно- безвкусен. Но веднъж поръсиш ли го със сол, т. е „осолиш ли го“, вкусът му се променя коренно. Това става и със живота ти- лидерството го „овкусява“.

Исус казва: „Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.“ МАТЕЙ 5:13

И продължава с:

„Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи.“
МАТЕЙ 5:14

Лидерът води: Светлината е фактор на промяна. Тя насочва в правилния път и „свети на всички, които са вкъщи.“ Лидерът със своето влияние насочва хората.

Една от дефинициите за лидер е:
Човек, който води хора от точка А до точка Б.

За да си лидер са ти нужни:

 • Компетентност

  Компетентност означава да знаеш и да разбираш това, което правиш.

 • Кураж

  С куража можеш да придобиеш компетентност: Трябва да си мотивиран, за да успееш да предадеш мотивацията на хората.Лек Липса на кураж Окуражавай сам себе сиАко ти липсва кураж, окуражи сам себе си!В момента, в който ти се струва, че е невъзможно- 99% сигурно е, че Бог е намесен! Не се обезкуражавай.

 • Правилен характер

  Когато си прекарал време с Него, Той започва да влага в теб Своя характер- на победител. Още преди битката да е настъпила, Бог е инвестирал Неговия потенциал в теб и те е екипирал, за да устоиш. Битката те подготвя за наградата!

 • Яснота

  Във всяка ситуация има някой, който има яснота за това, което се случва. Бъди лидер дори в моментите, когато нямаш необходимата компетентност. Как? Комуникирай и намери потенциалния лидер!

 • Менторство

  Да си ментор озачава да въвличаш хора, да делегираш, да имаш чувство за собственост. Когато се чувстваш собственик и си отговорен за дадено нещо, ти го приемаш за твое и влагаш сърцето си. Изграждайки лидери и окуражавайки другите да развиват потенциала си, ти ги обучаваш за делото на служението и разширяване на царството.

Да си лидер означава и да изграждаш лидери:
Исус прекара най- много време с дванадесетте си ученика, Той инвестира в тях, научи ги на лидерство.

ОЧАКВАЙТЕ : ЧАСТ 2 / Как управляваш времето си?