„Christian Tours International“, е огранизация, която цели да помага на вярващите да посетят библейски места и локации!