Пастори Питър и Анна Фагерхов

/Норданстиг Кристна Център, Швеция/

Максим е млад проповедник, който носи присъствието и огъня на Бог. Той е войн за Царството и мъж за време като това. Максим ходи в апостолско помазание с чудеса и знамения. Впечатлени сме от неговата зрялост, интегритет и характер въпреки младата му възраст. Той има дълбоко откровение и проповядва с авторитет. Вярваме, че той има голям призив да събира жетвата и да проповядва в нациите. Максим е прекрасен приятел и много го обичаме.

Др. Робъртс Лиардон

/Roberts Liardon Ministries/

Максим е наддигащ се глас сред жетвата от нации за Христос! В своя живот и служение той съчeтава здравото и непоклатимо писание с движението на силата на Святия Дух. Тази чудесна комбинация създава невероятен резултат на чудеса и изцеления, които в последствие водят до вълни от хора даващи животите си на Исус Христос. Гордея се да го нарека свой приятел и съработник с Христа по всички нации.

Крис Палмър

/Chris Palmer Ministries/

Максим Асенов е помазан и силен мъж на Бога, когото Той е издигнал в това време. Максим притежава динамичен учителски дар и демонстрира Божието Царство с чудеса и знамения, които следват служението му. Почита авторитетите и има широки познания върху теология, църковна история и практично служение. Всяка една църква би била благословена и подсилена от дара му. Силно препоръчвам служението му за всички възрастови групи.

Робърт Хотчкин

/XP Ministries/

Обичам да бъда и да служа с тези, които имат ревностна вяра, заредена с откровението за добрината на Бог. Максим познава и се довеярва на добрината на Господа, и от там той се води с мощно съживленческо помазание, очаквайки сърца, умове и тела да бъдат докоснати от реалноста на Божието Царство. Когато Максим служи, хората се спасяват и изцеляват, чудеса се случват – защото то познава, проповядва и освобождата реалноста на завършената работа на кръста за всички хора, всички места и всяко време!

Пастор Джордж Марин

/Християнска църква ``Благодат``/
Албърт Лий, Минесота, САЩ

За мен е привилегия да мога да нарека Максим Асенов мой приятел. Той е млад мъж на Бога със Словото Му в сърцето си и откровение върху Него, което трансформира и благославя това поколение. Максим е изпълен с Духа и с голяма мъдрост. Без значение от публиката или мястото, на което служи, той винаги уцелва право в целта със слово на Вяра и с окуражение за хората. Неговото позитивно отношение и приповдигащ дух ще те благословят преизобилно!

Буба Азманова

Всички са писали за служителя Максим, аз искам да напиша за човека Макси. Познавам го от дете. Бях много близо до него през тийнеджърските му години. Има толкова много неща, които мога да кажа за Макси, но ще се огранича с няколко.
Първото е, че той е верен в малкото и не мрънка защо няма много.
Второто е, че е много покорен и никога не задава въпроси като „Ама как?“ или “Защо?“. Става и се покорява бързо, без да му мисли много. Може би сега е моментът да напиша, че всичко, което разказва за детството си, е вярно – видяла съм го със собствените си очи. Една нощ, когато Макси спеше в другата стая – помня го, като че беше вчера – се събудих в 3 часа и усетих, че Бог искаше да отида в хола при него. Той отново гледаше касети с проповеди и Бог ми каза: „Много малко момчета на неговата възраст гледат това по това време.“ Усетих, че Бог се гордее с него, че е направил този избор.
Много практичен и помазан служител на Бога!