„Christian Tours International“, функционираща и като Мисия:Пробуждане е огранизация, която цели да помага на вярващите да посетят библейски места и локации!

Мисия:Пробуждане е време на промяна. Време, в което излизаш от ежедневието на забързания град и се впускаш в копнежа на Бог за достигане на нациите.

Мисия:Пробуждане е време, в което ще получиш отговори на много Библейски въпроси, ще увеличи глада ти за Словото и за молитва, ще те разпали за това да бъдеш мисионер на Господ Исус и най-вече ще те приближи до Него.

Мисия:Пробуждане е време на ново начало, време на възстановяване на първата любов.

Мисия:Пробуждане е време на възстановяване и възкресение, време на събуждане, на съвземане и разтърсване.

Мисия:Пробуждане не е просто туристическа обиколка, а мисионерско пътуване с една основна цел – съживление.


Мисия:Пробуждане
е време на освежаване, време на Свеж Огън.